OUR LIBRARIAN

 

 

WARJANA, S.Pd

Kepala Perpustakaan

 

 

 

MARSONO, SIP

Koordinator Layanan Pemustaka

 

 

 

 

SUMARNO

Layanan Sirkulasi

 

 

 

 

FITRI HANDAYANI, S.Pd

Layanan Referensi

 

 

 

 

       USWATUN HASANAH, M.IP

        Koordinator Layanan Teknis

 

 

 

 

LATIFAH AULIYA NURJANAH, AMd.

Bagian Pengolahan

 

 

 

 

      SUTOMO, S.Kom

Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi